Osuuskunta Oulun Kotihoiva
Nummikatu 34 as 7,90100 OULU

puh. 040- 823 7390
info @ oulunkotihoiva.fi